Team work makes the dream work

Team work makes the dream work

Als u enthousiast bent geworden, gaan we dat
alleen nog maar versterken.

U heeft bij ons direct contact met onze
medewerkers. Dit voorkomt onnodige vertraging
en misverstanden. Helder!

Missie

De Vanderperk Groep onderneemt op basis van een christelijke levensbeschouwing. Wij dragen zorg voor het ontzorgen van onze klanten op het gebied van hun communicatie middels grafische, multimediale en
internettoepassingen.

We realiseren dat met een enthousiast team van goed opgeleide collega’s die in een inspirerende werkomgeving hun vaardigheden op een proactieve en innovatieve wijze manifesteren. De mens (personeel, klant, leverancier) staat centraal in de organisatie. Dat betekent dat kernwaarden als ‘ja is ja’ en ‘afspraak is afspraak’ een standaard zijn.

Wij streven naar een maximaal klantadvies, zodat een klant bij ons alle communicatievraagstukken kan deponeren, waarbij wij een en ander op een hoog kwaliteitsniveau ten uitvoer zullen brengen.

De term MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is bij ons al vele jaren een manier
van werken die wij vanuit onze christelijke principes zeer vanzelfsprekend vinden.
Wij blijven dat doen door oprechte aandacht voor mens en milieu, geborgd in de organisatie door diverse certificeringen. Daarnaast steunen we vanuit de gedachte van MVO Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) en Stichting Victory4All. Dit zijn organisaties die mensen helpen die van eerste levensbehoeften zijn uitgesloten of anderszins uitgesloten worden.

Duurzame kwaliteit

Vanderperk Groep wil laten zien dat onderwerpen als ‘duurzaam’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ prima samengaan met ‘kwalitatief hoogwaardig ondernemen’.

Dit blijkt o.a. uit onze certificering op het gebied van Kwaliteitszorg (ISO 9001) en Milieuzorg (ISO 14001). In de overtuiging dat God de aarde aan de mensen heeft toevertrouwd om deze te onderhouden (rentmeesterschap), dragen wij zorg voor de natuur om ons heen. Goede arbeidsomstandigheden beschouwen wij als een vanzelfsprekend onderdeel van de totale bedrijfsvoering.
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. Deze leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie zijn ook als PDF te downloaden.