• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Leestijd 6 minuten

Algemeen


In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Vanderperk Groep u over de wijze waarop Vanderperk Groep persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Vanderperk Groep persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Vanderperk Groep persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Vanderperk Groep omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Vanderperk Groep, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Vanderperk Groep.

Wat zijn persoonsgegevens?


Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Vanderperk Groep


Vanderperk Groep hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Vanderperk Groep verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanderperk Groep is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Wilt u hierover contact opnemen met Vanderperk Groep, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt Vanderperk Groep en wat wordt er mee gedaan?


Vanderperk Groep verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. Vanderperk Groep verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Vanderperk Groep verwerkt zijn:
  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Vanderperk Groep verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Vanderperk Groep uw persoonsgegevens?


Vanderperk Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat Vanderperk Groep om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?


Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Vanderperk Groep of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Vanderperk Groep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?


De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Vanderperk Groep verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Websitebezoekgegevens en cookies


In het beheersysteem van de website van Vanderperk Groep worden enkele functionele websitebezoekgegevens opgeslagen.

Wij gebruiken  de volgende verschillende tracking cookies: Google Analytics, Facebook, LinkedIn  en Hotjar om onze dienstverlening te optimaliseren en advertentiegegevens aan te leveren voor websitebezoekers vab Facebook op basis van bezoekers van onze website.  
Deze gegevens blijven van Vanderperk Groep en worden niet aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?


Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Vanderperk Groep kunt u contact opnemen met Vanderperk Groep (0184-688377 privacy@vanderperk.nl of per post via Van Leeuwenhoekweg 3 2964 LJ GROOT-AMMERS). Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Wijzigingen privacybeleid


Vanderperk Groep streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd

Vanderperk Groep:

Van Leeuwenhoekweg 3
2964 LJ Groot-Ammers

0184 - 688 377

Klantbeoordelingen:

Volg ons:

Blijf op de hoogte: