Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de
Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. Deze leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie zijn ook als PDF te downloaden.

Download hier de algemene voorwaarden van PEER Webdevelopment