Safety first

Safety first

Een van de belangrijkste beslissingen die je moet maken als je een nieuwe website wilt laten maken is kiezen tussen closed source of open source.

Voor degenen die niet bekend zijn met deze termen even een korte inleiding. Closed source (letterlijk: gesloten bron) wil zeggen dat het gaat om software dat bij een bedrijf in eigen beheer en ontwikkeling is. De broncode is dan niet openbaar, in tegenstelling tot open source (letterlijk: open bron). Daar is de broncode voor iedereen toegankelijk en deze wordt bijgehouden door een groep mensen, een community. Om een keuze te kunnen maken tussen deze twee is het van belang de voor- en nadelen van beide keuzes te kennen. Om dit eenvoudig te maken heb ik deze opgesomd.

Open source

Een voordeel van open source is dat het software is die tot stand komt door een groep mensen en daardoor aan veel wensen voldoet. Dit is tegelijk een nadeel, want juist door aan veel wensen te voldoen, bevat deze software vaak veel functies die niet worden gebruikt en het pakket daardoor onnodig trager maken. Een ander voordeel zijn de kosten: open source kost niets. Dat is overigens wel kort door de bocht, maar daar kom ik later op terug.

Een ander nadeel is dat de website, mits de software frequent wordt geüpdatet, een steeds groter wordend potentieel gevaar vormt voor hackers. Zodra er immers een lek bekend wordt, lopen alle niet geüpdatete versies direct het risico slachtoffer te worden. De kans dat dit echt gebeurt, is de laatste jaren sterk toegenomen. In veel gevallen installeert de hacker software waarmee ongewenste berichten (SPAM) de wereld in worden geholpen. De provider reageert vaak snel door de betreffende website al dan niet automatisch uit de lucht te halen.

Closed source

Een voordeel van closed source is de veiligheid. Omdat closed source geen openbare code heeft en meestal minder verspreid wordt gebruikt, is een website met deze software automatisch minder interessant voor hackers. Een ander voordeel is dat closed source waarschijnlijk beter zal aansluiten op uw eisen en wensen omdat deze software veel minder onnodige functies bevat. Dit komt dan weer ten goede aan de snelheid. Een nadeel zou kunnen zijn dat je met een bepaald pakket ook vast zit aan het bedrijf dat dit pakket ontwikkelt.

Advies

Mijn advies is, gezien het bovenstaande, te kiezen voor closed source. Niet zozeer om dat ons CMS product Peer dat is, maar omdat het risico op misbruik bij open source te groot is geworden. Safety first dus!
Verder kent Peer inmiddels zoveel voordelen dat daar door open source niet tegen op te boksen is. Ik noem alleen snelheid, gebruiksgemak en uitbreidbaarheid. Wat kosten betreft zijn er geen grote verschillen, ook al lijkt open source goedkoper doordat deze software kosteloos beschikbaar is. Bij closed source betaal je vaak een aanschafprijs en licentiekosten. Bij open source gaan de kosten naar ontwikkeling, training, onderhoud en extra maatwerk.

Mocht je interesse gewekt zijn of heb je hulp nodig bij dit soort beslissingen, neem dan contact op met een van onze accountmanagers. Zij helpen je graag verder.

Jan