Hoe maak je een jubileumboek?

Marketing

Ons laatste nieuws

Hoe maak je een jubileumboek?

Tips voor een blijvend aandenken: Voorbereiding is alles!

Geweldig, u heeft een jubileum in het vooruitzicht en gaat dit vieren! Uw bedrijf, vereniging, stichting, stad of (kerkelijke) gemeente bestaat een bijzonder aantal jaar en dit wilt u niet zomaar voorbij laten gaan. Het eerste wat er waarschijnlijk in u opkomt is een feestelijke receptie houden, maar heeft u er al eens aan gedacht om dit heugelijke feit een tastbaar aandenken te geven? Want waar een feest of receptie een geweldig moment is om dit te vieren, is een jubileum- of herdenkingsboek een blijvende herinnering.

Een boek vol geschiedenis, anekdotes, verhalen van mensen, interessante feiten, foto’s en toekomstdromen, die geïnteresseerden graag inzien en met trots bewaren. Uw verhaal vastgelegd in een prachtig uitgevoerd naslagwerk.

Maar hoe komt zo’n boek tot stand? Het gehele proces bestaat doorgaans uit de volgende fases:

  1. VOORBEREIDING
  2. ONTWERP en PRODUCTIE
  3. PROMOTIE


We zoemen nu in op de voorbereiding. Belangrijk om te weten: bedenk dat het uitgeven van een gelegenheidsboek een tijdrovende klus is. Weet wat uw deadline is en houd rekening met een ruime planning. Hoe beter de voorbereiding, hoeveel mooier het eindresultaat. De volgende zaken moeten aangepakt worden in de voorbereiding:

  • Projectgroep opzetten
  • Uitdenken van concept
  • Plan van aanpak & projectplan
  • Research
  • Schrijven


Advies: begin ruim op tijd!  

Projectgroep opzetten

Een jubileumboek uitgeven is een omvangrijk werk en niet iets om alleen te doen. Stel daarom een projectgroep samen om met elkaar te brainstormen en de taken te verdelen.

Advies: Houd het team klein, zodat je snel kunt schakelen. Stel daarnaast een ervaren projectleider aan die het proces en de planning goed bewaakt en die de stichting/gemeente van binnen en van buiten kent.

Tip: Check of er subsidies of financiële potjes beschikbaar zijn bij gemeentes of andere instanties. Sommige uitgaves, zoals historische, kunnen daarvoor in aanmerking komen.

Uitdenken van concept

Bedenk wat het idee en doel is van het boek. Moet het een chronologisch verhaallijn hebben, of wordt er vanuit het heden teruggegrepen op het verleden? Zijn interviews gewenst? Welk beeldmateriaal moet erin en waar haal je dat vandaan? Deze basisideeën vormen het concept van waaruit u verder gaat werken.

Tip:  Maak eens een afspraak en kom eens kijken naar vergelijkbare boeken en haal daar inspiratie uit.

Plan van aanpak en projectplan

Als het concept duidelijk is, moet er een plan van aanpak en projectplan worden opgezet. Hierin staat wat de eisen van de eventuele opdrachtgever zijn, het beschikbare budget, hoe groot de omvang wordt, wat het doel is en wie de doelgroepen zijn, richtlijnen voor de vormgever, specificaties van de drukker en wat de ‘tone of voice’ gaat worden. In de planning moet een helder tijdspad komen voor iedereen die meewerkt. Dit is vooral cruciaal voor de tekstschrijver en beeldredacteur.

Research

Voorafgaand aan het schrijven vindt vaak een stuk research plaats en soms moeten diverse archieven worden geraadpleegd. Ook worden eventuele interviews afgenomen. Het is wenselijk dat de schrijver hierin de nodige ervaring heeft.

Advies: Neem een (professionele) fotograaf mee bij de interviews, zodat u verzekerd bent van goed beeldmateriaal. Een fotograaf kan tevens een interessante kijk of invalshoek hebben op de visuele documentatie en hierdoor het boek verrijken.

Schrijven

De auteur gaat vanuit die berg aan informatie een goed verhaal schrijven. Het schrijfproces is een intensief en langdurig proces. De tekstschrijver zal enigszins de vrije hand moeten krijgen, maar mag daarbij niet uit het oog verliezen welk doel het boek heeft en voor wie het wordt geschreven. Het kan daarom geen kwaad dat de projectleider of redactieteam een vinger aan de pols houdt om mogelijk vervelende verrassingen te voorkomen en zo samen tot een mooi product te komen.

Advies: huur een professionele tekstschrijver in. Het is voor alle partijen vervelend als bijvoorbeeld pas later in het proces blijkt dat de informatie niet klopt of de tijdsvormen niet consistent zijn verwerkt.

In de volgende blog meer informatie over het ontwerp en de productie van een jubileumboek.

 

Wij bij Vanderperk Groep zijn gespecialiseerd in het maken van gelegenheidsboeken en begeleiden u graag tijdens het hele proces; van samenstelling tot productie. Onze gedrevenheid, aandacht en ervaring maken uw jubileumboek tot een succes! Meer weten? Wij helpen u graag!